Toimisto on aloittanut toimintansa vuonna 1968 Kouvolassa.

Tarjoamme palveluksia sekä yksityisille että yrityksille ja yhteisöille.

Toimisto hoitaa sekä riita- että rikosasioita, perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä tehtäviä, perinnönjakoja ja perunkirjoituksia, sopimusoikeuteen liittyviä tehtäviä, kuten esimerkiksi asunto- ja kiinteistönkauppoihin sekä vahingonkorvausoikeuteen liittyviä tehtäviä.

Toimisto hoitaa sekä valtion maksamat ns. maksuttomat oikeudenkäynnit että vakuutusyhtiöiden oikeusturvavakuutuksen perusteella maksamat oikeudenkäynnit.

contpics/1.jpg
.
 ASIANAJOTOIMISTO VARATUOMARI MATTI ARO, Kouvolankatu 22, 45100 Kouvola, Puh. 05-311 6980