Riita-asiat

Toimisto hoitaa perhe- ja perintöoikeudellisia riita-asioita niihin liittyvine oikeudenkäynteineen, erilaisia vahingonkorvauksia koskevia asioita, asunto- ja kiinteistönkauppaan liittyviä ym. sopimusriitoja mahdollisine oikeudenkäynteineen.

Perhe- ja perintöoikeus

Laadimme testamentteja, perinnönjakosopimuksia, teemme perunkirjoituksia ja laadimme avioehtosopimuksia. Mikäli pesiin tarvitaan joko pesänselvittäjää tai pesänjakajaa suoritamme myös tällaisia tehtäviä. Toimiston tehtäviin kuuluu myös lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen liittyvät erilaiset toimeksiannot oikeudenkäynteineen. Ensisijaisesti pyrimme luonnollisesti siihen, että toimeksiantojen perusteella asiat voidaan hoitaa ilman oikeudenkäyntejä, mutta tarvittaessa hoidamme myös vaadittavat oikeudenkäynnit.

Rikosasiat

Mikäli olette saaneet haasteen ja joudutte rikosasiassa oikeuteen joko vastaajana (syytettynä) tai asianomistajana avustamme teitä sekä oikeudenkäynneissä että oikeudenkäyntejä mahdollisesti edeltävissä poliisikuulusteluissa. Rikosasioissa on syytä ottaa yhteys viimeistään siinä vaiheessa kun juttua koskeva haaste on annettu tiedoksi, jolloin voidaan katsoa riittävän ajoissa avustajan tarpeellisuus.

Muuta

Toimisto hoitaa kaikkia ns. yleisjuridiikkaan liittyviä tehtäviä. Jonkin oikeudellisen asian tullessa ajankohtaiseksi on ensiksi syytä ottaa yhteyttä, jolloin voidaan katsoa mahdolliseen tehtävään liittyvät toimenpiteet ja niiden tarpeellisuus.

contpics/1.jpg
.
 ASIANAJOTOIMISTO VARATUOMARI MATTI ARO, Kouvolankatu 22, 45100 Kouvola, Puh. 05-311 6980